Per soort

Er zijn meer dan 30 verschillende chilipeper soorten (capsicum soorten). Deze soorten brengen meer dan 10.000 variëteiten voort. Sommige zijn wild en komen diep in het regenwoud voor. Andere worden door de mens gehouden. Over het algemeen betreffen dit 5 soorten capsicum. Aan de linkerzijde ziet u per soort de beschikbare variëteiten.